VKST-pakker

 

Vi har definert tre ulike pakker av tjenester, slik at deres selskap kan bli ivaretatt på best mulig måte i samarbeid med VKST.

Full pakke

 

Vi er totalleverandør på regnskap og lønn. 

Vi bistår med intern rapportering, likviditetsstyring, budsjettering og deltakelse i styremøter ved behov.

 Vi gjennomfører fast rapportering i henhold til selskapets egne rutiner og rapporteringsstruktur.

 Passer for bedrifter som ikke er stor nok til å ansette økonomiansvarlig i full stilling.

 

 

Litt-av-alt pakke

 

Vi er totalleverandør på regnskap og lønn. 

 I samarbeid med dere utarbeider, vedlikeholder og produserer vi de best egnede rapportene dere trenger for å kunne styre selskapet på en god måte.

 

 

 

 

 

 

Enkel pakke

 

Vi er totalleverandør på regnskap og lønn.  

Du henter selv ut styringsinformasjon og regnskapstall fra Xledger til egen intern rapportering.

Du står selv fritt til å velge hvor stor del av arbeidet du ønsker å gjøre selv. Foruten om det som er lovpålagt av oss som leverandør av regnskap, å utføre. 

 

 

 

Systemkunde

 

Dersom din bedrift ønsker å skifte ut eksisterende regnskapsprogram eller ERP-løsning, så kan vi bistå eller gjøre hele jobben med dette.

Som leverandør av regnskapstjenester i Xledger, har vi god erfaring med både bruk og oppsett av løsningen. Mange av våre ansatte har god erfaring innen prosjektledelse i forbindelse med implementering av ERP-systemer. 
Les om Xledger her